mechipxinh

Giỏ hàng (0)

Ấn bản 2 mới Oxford Family and Friends 2nd - Giáo trình học tiếng Anh cho trẻ em tiểu học được sử dụng rộng rãi khắp các trường tiểu học

Mã sản phẩm: 5963

Số lượng: Đặt mua

  Hỗ trợ:  

0

Hà Nội

Hỏi về sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: 5963

Tên sản phẩm: Ấn bản 2 mới Oxford Family and Friends 2nd - Giáo trình học tiếng Anh cho trẻ em tiểu học được sử dụng rộng rãi khắp các trường tiểu học

Chuyên mục: Sách giáo trình ebook học tiếng Anh trẻ em

Giáo trình nhiều bài học và bài giảng rèn luyện đủ các kỹ năng và khả năng tiếng anh cơ bản : nghe nói đọc viết cho học sinh tiểu học.

Thông qua các bài học Tiếng Anh trong bộ giáo trình Family and Friends , các em sẽ được học lồng ghép những bài học đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống.

✔ Gồm 7 cấp độ (Starter -> Levels 6)
✔ Phần mềm tương tác hỗ trợ học sáng tạo hiệu quả
✔ Video DVD rõ nét
✔ Audio chuẩn
✔ Sách ebook PDF mầu đẹp

Chi tiết bộ: Family And Friends (2nd Edition) - Phiên bản mới

✔ Family and Friends Starter ( 2nd Edition - Ấn bản 2)
- MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video MP4

✔ Family and Friends 1 (2nd Edition - Ấn bản 2)
- MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video ClassBook MP4
- Video Fluency MP4
- Video Skills MP4

✔ Family and Friends 2 (2nd Edition - Ấn bản 2)
- MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video ClassBook MP4
- Video Fluency MP4
- Video Skills MP4

✔ Family and Friends 3 (2nd Edition - Ấn bản 2 )
- MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video ClassBook MP4
- Video Fluency MP4
- Video Skills MP4
- Flashcard PDF
- Teacher's Book 2nd Edition PDF

- F&F 3 Course Resources (ebook PDF) gồm:
(
Cut and Make templates
Extra writing worksheets
Fluency Time! project templates
Values worksheets
Writing Portfolio worksheets
Writing skills
res_introduction.pdf
res_play_scripts1.pdf
res_play_scripts2.pdf
)

✔ Family and Friends 4 ( 2nd Edition - Ấn bản 2 )
 -MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video ClassBook MP4
- Video Fluency MP4
- Video Skills MP4

- F&F 4 Course Resources(PDF) gồm:
(
Cut and Make templates
Fluency Time! project templates
Language Practice
Values worksheets
Writing Portfolio worksheets
Writing skills
res_introduction.pdf
res_play_scripts1.pdf
res_play_scripts2.pdf
)

✔ Family and Friends 5 (2nd Edition - Ấn bản 2 )
-MultiRom phần mềm tương tác hỗ trợ học hiệu quả
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video Fluency MP4

- F&F 5 Course Resources(PDF) gồm:
(
Fluency Time! project templates
Language Practice
Posters
Speaking skills
Values worksheets
Writing Portfolio worksheets
Writing skills
res_introduction.pdf
res_play_scripts1.pdf
res_play_scripts2.pdf
)

✔ Family and Friends 6 (2nd Edition - Ấn bản 2 )
- ClassBook PDF
- Workbook PDF
- CD Audio
- Video Fluency MP4

- F&F 6 Course Resources(PDF) gồm:
(
Fluency Time! project templates
Language Practice
Posters
Speaking skills
Values worksheets
Writing Portfolio worksheets
Writing skills
res_introduction.pdf
res_play_scripts1.pdf
res_play_scripts2.pdf
)

Liên hệ: https://www.facebook.com/pg/SachTruyenPhimVideohoctiengAnh