mechipxinh

Giỏ hàng (0)

Primary English Composition Guide & Practice

Mã sản phẩm: 100447

Số lượng: Đặt mua

  Hỗ trợ:  

0908130366

Hà Nội

Hỏi về sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: 100447

Tên sản phẩm: Primary English Composition Guide & Practice

Chuyên mục: Starter - Mover - A1 - Flyer - A2 - PET - B1 - Reading - Writing

Primary English Composition Guide & Practice

Primary English Composition Guide & Practice is a series of 6 books specially designed for primary school pupils .Each book aims to enhance a pupil's writing skills. The two areas of writing activity in this series are picture study and creative thinkin

Hướng dẫn và thực hành sáng tác tiếng Anh tiểu học là một bộ gồm 6 cuốn sách được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh tiểu học. Mỗi cuốn sách nhằm mục đích nâng cao kỹ năng viết của học sinh. Hai lĩnh vực hoạt động viết trong loạt bài này là nghiên cứu hình ảnh và tư duy sáng tạo